روش های پرداخت

روش های پرداخت

پرداخت کارت به کارت

جهت پرداخت هزینه محصول مورد نظر خود میتوانید با مراجعه به عابر بانک هزینه کالا را به شماره کارت 5022291039952336 به نام رضا داداش زاده واریز نمایید در این روش پس از واریز لازم است از روی رسیدی که از عابر بانک دریافت نموده اید عکس گرفته و از طریق تلگرام و یا واتس آپ برای ما ارسال نمایید.

واریز به حساب

در این روش که کمی زمان بر بوده واریز وجه از طریق شماره حساب است که شما با مراجعه به بانک میتوانید هزینه کالای مربوطه را به شماره حساب 5022291039952336 به نام رضا داداش زاده نزد بانک پاسارگاد واریز کرده و از روی رسید بانکی دریافتی عکس گرفته و از طریق تلگرام و واتس آپ برای ما ارسال نمایید تا ما اقدام به بسته بندی و ارسال کالای مورد نظر را شما را نماییم.

روش های پرداخت